Drush, neboli Drupal Shell, je příkazová řádka (CLI) pro Drupal. Drush je tedy nástroj poskytující příkazy, které usnadňují správu a vývoj Drupalu. Tento tutoriál se týká Drushe ve verzi 8+.

V tomto tutoriálu se budeme věnovat tomu, jak je možné Drupal nainstalovat na svém počítači.

V minulé části jsme se zabývali soubory a databází. Nyní se přesouváme k tomu, co za pomoci jejich interakce vzniká a co je přístupné a ovladatelné přes webové rozhraní aplikace. V tomto díle se seznámíme se základními stavebními prvky Drupalu - entitami.

Cílem tutoriálu je seznámit vás s tím, z čeho se Drupal skládá, a současně s nejdůležitějšími pojmy, se kterými se v Drupalu setkáte. Terminologie není samoúčelná, usnadní vám nejen práci s Drupalem, ale také komunikaci v diskusních fórech a v neposlední řadě pochopení složitějších návodů, které už počítají se základními znalostmi. Abychom však nezůstali u nudné teorie, v poslední (čtvrté) části vše promítneme do praktického příkladu.