Josef Růžička image

Drush, neboli Drupal Shell, je příkazová řádka (CLI) pro Drupal. Drush je tedy nástroj poskytující příkazy, které usnadňují správu a vývoj Drupalu. Tento tutoriál se týká Drushe ve verzi 8+.

Potřebujete např. nainstalovat / odinstalovat modul nebo theme? Vyčistit cache či updatovat? Nebo snad změnit uživatelské jméno a heslo či vygenerovat testovací obsah? Při použití nástroje Drush vám zpravidla na každou akci stačí jeden příkaz na příkazové řádce a vše je hotovo.

Drush toho samozřejmě umí ještě mnohem víc a bez nadsázky se dá říci, že znalost alespoň základních příkazů vám při vývoji a správě webů velmi usnadní život.

Instalace

Vyberte si složku, kam chcete Drush nainstalovat. Uvnitř této složky vytvořte složku drush. Uvnitř složky drush spusťte composer, který zajistí instalaci. Nakonec vytvořte symlink do složky /usr/local/bin/drush, což je v debian-based distribucích zpravidla složka, ve které se systém snaží najít/spouštět programy. Umístění symlinku do této složky tedy zpřístupní příkaz drush pro CLI.

V mém případě byl postup následující:

cd /usr/local/share
mkdir drush
cd drush
composer require drush/drush:8.x
ln -s /usr/local/share/drush/vendor/bin/drush /usr/local/bin/drush

Dostupnost Drushe si můžete ověřit tak, že v terminálu zadáte příkaz drush či drush help. Oba tyto příkazy vypíšou seznam příkazů, které máte k dispozici.

Umíte nainstalovat Drush na počítači od firmy Apple? Přispějte do komunity a pomožte těm, kteří by rádi věděli, jak na to.

Pokud potřebujete přístupy do adminstrace webu, obraťte se na někoho z Drupal týmu.

Umíte nainstalovat Drush na počítači s operačním systémem Windows? Přispějte do komunity a pomožte těm, kteří by rádi věděli, jak na to.

Pokud potřebujete přístupy do adminstrace webu, obraťte se na někoho z Drupal týmu.

Použití

Obecná struktura Drush příkazů je následující:

drush [options] [argument1] [argument2]

Pro přehled dostupných příkazů je možné, kromě výše uvedeného příkazu drush help, využít také online verzi.

Případně můžete použít příkaz drush, který na příkazovou řádku vypíše všechny dostupné příkazy. Možnosti každého příkazu pak můžete zjistit následovně:

drush --help [drush příkaz]

Nejčastěji používané drush příkazy:

  • drush cr. Vyčistí všechny cache drupalu.
  • drush en [jméno modulu] -y. (Stáhne) a nainstaluje modul.
  • drush pmu [jméno modulu] -y. Odnstaluje modul.
  • drush updb -y. Provede update databáze.
  • drush cex -y. Provede export aktuální konfigurace databáze do kódu.
  • drush cim -y. Provede import konfigurace z kódu do databáze.
  • drush sql-dump --result-file=[lokace]. Provede dump databáze, který uloží do specifikovaného souboru v příslušné lokaci souborového systému.
  • drush user-login ([uid]). Vygeneruje jednorázový přístupový link pro specifikované uživatelské ID, tzv. User id = UID. Výchozí je user 1.
  • drush watchdog-list. Zobrazí prompt s výběrem voleb kategorií Drupal logu. Po výběru kategorie jsou vypsány poslední záznamy z logu.