Josef Růžička image

V tomto tutoriálu se budeme věnovat tomu, jak je možné Drupal nainstalovat na svém počítači. Minimálním požadavkem v tuto chvíli je mít ve svém počítači funkční webový server. Pokud webový server dosud nemáte, můžete si ho jednoduše zprovoznit za pomoci tutoriálu Instalace a konfigurace webového serveru.

Instalaci Drupalu lze provést vícero způsoby:

Manuální stažení kódu Drupalu z drupal.org

Jedná se o nejjednodušší a zároveň o nejvíce pracný způsob instalace Drupalu.

Postup je následující:

 1. Stahněte si .zip / .tag.gz a extrahujte kód.
 2. Složku s kódem Drupalu přesuňte do složky www na vašem web-serveru.
 3. Nastavte si lokální doménu, více viz. tutoriál nastavení lokální domény.
 4. V prohlížeči zadejte lokální doménu, a následně projděte instalačním procesem Drupalu.

Instalace Drupal pomocí nástroje Git

Instalace skrze git je velmi jednoduchá: stačí pouze přejít do složky, kam se má Drupal nainstalovat, a napsat jeden příkaz. Pokud git zatím nepoužíváte, přicházíte o hodně - doporučujeme vám náš tutoriál Git.

Konkrétně:

 1. cd /var/www/
 2. git clone --branch 8.4.x https://git.drupal.org/project/drupal.git [nazev cilove slozky]
 3. Nastavte si lokální doménu, více viz. tutoriál nastavení lokální domény.
 4. V prohlížeči zadejde lokální doménu, a následně projděte instalačním procesem Drupalu.

Výhodou této metody je, že vám odpadá těžkopádně manuální kopírování souborů z místa na místo.

Nevýhoda existuje pouze v případě, že chcete začít na této instanci Drupalu lokálně vyvíjet či stavět své vlastní řešení. V tomto případě se budete muset nejprve zbavit aktuálního repozitáře smazáním složky .git a manuálně znovu založit vlastní repozitář. Pro rychlé otestování Drupalu je ovšem toto zcela validní a vývojářsky příjemný postup.

Instalace pomocí nástroje Drush

Jak již víte z tutoriálu Drush a Drupal console, oba nástroje poskytují vývojářům sadu příkazů, skrze které mohou nad Drupal instancí jednoduše a rychle provádět složitější operace. Jednou z těchto operací je také samotná instalace Drupalu.

Postup:

 1. cd /var/www/
 2. mkdir drupal8
 3. cd drupal8
 4. drush dl drupal-8 --select
 5. mysql -u[username] -p[password]
 6. create database [drupal-database]
 7. drush si standard --db-url=mysql://[db_user]:[db_pass]@[ip-address]/[db_name]
 8. Nastavte si lokální doménu, více viz tutoriál nastavení lokální domény.
 9. V prohlížeči zadejte lokální doménu a následně projděte instalačním procesem Drupalu.

Oproti Gitu je výhodou, že implicitně nevzniká Git repozitář, a tudíž není potřeba mazat složku .git.

Instalace skrze Composer (doporučené)

Composer je tzv. package manager, který je v PHP světě v současnosti de facto standardem pro instalaci a správu kódu. Od verze 8.x Drupalu je použití Composeru preferovaným způsobem instalace.

(Pozn. Drupal až do verze 7.x představoval ve světě PHP samostatný ostrov se svými pravidly a specifiky. Kvůli kompatibilitě proto nemohl být Composer v minulosti využíván; jeho roli zastával Drush.)

Instalace je téměř stejná jako u Drushe či Drupal console. Liší se pouze v bodu 2:

 • composer create-project %{{repository}} %{{directory}} --stability dev --no-interaction
  • Kde %{{repository}} %{{directory}} nahradíme URL repozitáře na základě kterého chceme založit projekt a cílovým adresářem kam se uloží výsledek.
  • Funkční příklad využívá https://github.com/drupal-composer/drupal-project:
   composer create-project drupal-composer/drupal-project:8.x-dev drupal8 --stability dev --no-interaction
 • Nastavte si lokální doménu, více viz tutoriál Nastavení lokální domény.
 • V prohlížeči zadejte lokální doménu a následně projděte instalačním procesem Drupalu.

Proč je nyní použití composeru žádoucí a zajímavé?

 1. Off Drupal island. S příchodem verze 8 Drupal komunita velmi trasnparentně vyjádřila zájem být co nejvíce součástí celosvětové PHP komunity. Nyní je možné pomocí Composeru doinstalovávat k Drupalu i nástroje či moduly z jiných PHP frameworků. Totéž samozřejmě platí naopak.
 2. Best practice. Největší výhodou Composeru je, že udržuje aktuální kód třetích stran. Představte si, že chcete na Drupalu postavit své vlastní řešení. Drupal core, contrib moduly a případně další externí knihovny, které se rozhodnete v rámci řešení používat, jsou v té chvíli pro vás třetí strany. Je to kód, který chcete mít stále aktuální a nechcete do něj zasahovat. Vaším řešením, resp. tím, co obsahuje váš git repozitář, je tak ve výsledku pouze specifická konfigurace Drupal core a contrib modulů a případně váš vlastní kód. Díky tomu můžete v rámci svého projektu verzovat jen to, co se skutečně týká vašeho vlastního řešení, a vše ostatní nechat na composeru.