Prvý feature release Drupalu 9 prináša novú experimenálnu tému Olivero, vylepšenia v téme Claro, zrýchlenie inštalácie a plnú podporu pre Composer 2 a PHP8.