Drupal version
Drupal 8

Online spravodajský portál denníka Új Szó, patrí medzi najstaršie spravodajské portály na Slovensku v maďarskom jazyku. S klientom spolupracujeme už od roku 2008 a prvá verzia portálu bola vytvorená ešte v Drupal 5. 
Cieľom projektu bolo navrhnutie takého designu, ktorý zodpovedá najnovším trendom a zároveň kompletná modernizácia softvéru z technologického hľadiska. 

Ďalšie technické zaujímavosti: 

    • Ľahko použiteľný admin UI pre editorov portálu.
    • Flexibilné spravovanie umiestnenia jednotlivých obsahových a tematických blokov.
    • Hierarchická štruktúra editorov denníka na základe právomoci rôznej úrovni
    • Zlepšnie portálu z výkonnostnej stránky (mesačne cca. 550 K užívateľov portálu)
    • User friendly admin UI na naplánovanie hlavných článkov na úvodnej stránke - custom riešenie React + JSON API + Drupal entities
    • Custom riešenie modulu kvíz
    • Flexibilné spravovanie obsahu článkov, pomocou Paragraphs
    • Plne responzívny a fluidný design
    • Migrácia cca. 1.000.000 uzlov z pôvodného D7 systému
    • Zoznam najčítanejších správ - prepojenie s Google Analytics štatistikou
    • Manažment pridávania článkov - Workflow module
    • Vyhľadávanie produktov s využitím technológie Apache Solr

Riešenie:
Drupal 8 + Patternlab

Other screenshots