Úvodní stránka
Drupal version
Drupal 7

Stránky projektů zahrad, s bohatými galeriemi realizovaných projektů a zajímavými carousely. Obrázky
jsou upraveny v programu Photoshop a téma (template) jsem vytvořil v programu TemplateToaster.