Josef Růžička image

Jelikož Drupal potřebuje ke svému běhu webový server s PHP a databází, je pro každého vývojáře zpravidla prvním krokem zprovoznění serveru na vlastním počítači. Zde mluvíme o tzv. lokálním serveru nebo také localhostu. Potřebujete zprovoznit následující aplikace:

 • webový server - apache (>= 2.x), nginx(>= 1.9)
 • jazyk PHP (>= 5.5.9)
 • databázi - MySQL (>=5.6.x), MariaDB(>=?.?.?)

Pozn.: V závorkách jsou uvedeny minimální verze. Více informací na drupal.org - System requirements.

V následující části najdete tutoriály pro instalaci a konfiguraci webserveru na operačním sytému:

Instalace a konfigurace debian-based linuxového serveru

Tento tutoriál je určen pro všechny debian-based linuxové distribuce, např. Debian, Ubuntu, Linux Mint, apod.

Základní informace:

 • Níže uvedený postup byl konkrétně realizován na distribuci Linux Mint 18.2.
 • Instalace balíčků probíhá v terminálu přes příkazovou řádku.
 • Instalován bude webserver (Apache, Nginx), jazyk PHP a databáze (MySQL/MariaDB).

Pozn.: Níže jsou uvedeny verze aplikací z doby, kdy tento návod vznikal. V době, kdy aplikace instalujete vy, budou tyto verze pravděpodobně vyšší.

Instalace a konfigurace webserveru

Níže uvedené příkazy nainstalují apache ve vezi 2.4.18.:

	sudo add-apt-repository "ppa:ondrej/apache2"
	sudo apt-get update
	sudo apt-get install apache2
	sudo apt-get install apache2-utils

Konfigurační soubor pro Apache se nachází v souborovém systém na adrese /etc/apache2/apache2.conf. Obsahuje velké množství komentářů k jednotlivým nastavením, a proto je možné ho využít jako studijní materiál. Podrobné informace ke konfiguraci je pak možné najít v oficiální dokumentaci. Pro potřeby lokálního vývoje je defaultní konfigurace zpravidla dostačující.

Pro potřeby instalace Drupalu 8 se však ještě musíte ujistit, že je v rámci Apache zapnutý rozšiřující modul, který umožňuje použití tzv. čistých URL. Modul je součástí instalace Apache a nachází se ve filesystému v lokaci /etc/apache2/mods-available (další informace viz výše uvedený odkaz na drupal.org).

Povolení modulu v praxi spočívá tom, že na něj vytvoříte symlink ze složky /etc/apache2/mods-enabled. Příkaz vypadá následovně:

 • ln -s /etc/apache2/mods-available/rewrite.load /etc/apache2/mods-enabled/rewrite.load
 • sudo /etc/init.d/apache2 restart. Tento příkaz slouží k restartování webového serveru.

Umíte nainstalovat a nakonfigurovat lokální nginx server na počítači s operačním systémem linux (debian-based, rpm-based)? Přispějte do komunity a pomožte těm, kteří by rádi věděli, jak na to.

Pokud potřebujete přístupy do adminstrace webu, obraťte se na někoho z Drupal týmu.

Instalace a konfigurace PHP

Instalováno bylo PHP ve verzi 7.1:

 sudo add-apt-repository ppa:ondrej/php
 sudo apt-get install php7.1
 sudo apt-get install php7.1-dev
 sudo apt-get install php7.1-fpm
 sudo apt-get install php7.1-gd
 sudo apt-get install php7.1-curl
 sudo apt-get install php7.1-imap
 sudo apt-get install php7.1-xml
 sudo apt-get install php7.1-mbstring
 sudo apt-get install php7.1-bz2

Ověřit si, jaká verze a konfigurace PHP je nainstalovaná, můžete pomocí příkazů:

	php -v
	php --ini

Konfigurační soubor pro PHP se nachází v /etc/php/7.1/apache2/php.ini a /etc/php/7.1/cli/php.ini. Dle oficiální dokumentace je potřeba ověřit následující:

 • Nastavení magic_quotes_gpc, magic_quotes_runtime, safe_mode musí být vypnuté. V praxi toto znamená příslušnou konfiguraci v souboru zakomentovat (dát na počátek příslušného řádku středník).
 • PHP Data Object (PDO) musí být aktivní. Je tedy nutné mít aktivní (odkomentované) řádky extension=pdo.so, extension=pdo_mysql.so.
 • max_execution_time = 30. Jde o minimální doporučenou hodnotu.
 • memory_limit = 128. MInimum. Pro vývoj můžete nastavit také hodnotu -1, což znamená neomezený.

Další informace na drupal.org.

Instalováno bylo PHP ve verzi 7.0.:

	sudo apt-get install php7.0
	sudo apt-get install php7.0-common
	sudo apt-get install php7.0-cli
	sudo apt-get install php7.0-dev
	sudo apt-get install php7.0-fpm
	sudo apt-get install libpcre3-dev
	sudo apt-get install php7.0-gd
	sudo apt-get install php7.0-curl
	sudo apt-get install php7.0-imap
	sudo apt-get install php7.0-json
	sudo apt-get install php7.0-opcache
	sudo apt-get install php7.0-xml
	sudo apt-get install php7.0-mbstring
	sudo apt-get install php-sqlite3
	sudo apt-get install php-apcu
	sudo apt-get install libapache2-mod-php7.0
	sudo apt-get install libssh2-php

Ověřit si, jaká verze a konfigurace PHP je nainstalovaná, můžete pomocí příkazů:

	php -v
	php --ini

Konfigurační soubor pro PHP se nachází v /etc/php/7.0/apache2/php.ini a /etc/php/7.0/cli/php.ini. Dle oficiální dokumentace je potřeba ověřit následující:

 • Nastavení magic_quotes_gpc, magic_quotes_runtime, safe_mode musí být vypnuté. V praxi toto znamená příslušnou konfiguraci v souboru zakomentovat (dát na počátek příslušného řádku středník).
 • PHP Data Object (PDO) musí být aktivní. Je tedy nutné mít aktivní (odkomentované) řádky extension=pdo.so, extension=pdo_mysql.so.
 • max_execution_time = 30. Jde o minimální doporučenou hodnotu.
 • memory_limit = 128. MInimum. Pro vývoj můžete nastavit také hodnotu -1, což znamená neomezený.

Další informace na drupal.org.

Víte, jak na linuxu nainstalovat a nakonfigurovat PHP 5.6? Přispějte do komunity a pomozte těm, co by to rádi také uměli.

Pokud potřebujete přístupy do adminstrace webu, obraťte se na někoho z Drupal týmu.

 

Instalace a konfigurace databáze

Instalována byla verze 5.7.19.:

	sudo apt-get install mysql-common
	sudo apt-get install mysql-server
	sudo apt-get install php7.0-mysql

Konfigurační soubor pro MySQL se nachází v /etc/mysql/conf.d/mysql.cnf. Defaultní nastavení pro potřeby vývoje je vyhovující.

Více informací ohledně optimalizace MySQL databáze pro Drupal 8 na drupal.org.

Víte jak instalovat databázi MariaDB na linuxu? Přispějte do komunity a pomozte dlouhodobě tak těm, kteří mají počítač Apple a neví jak na to.

Pokud potřebujete přístupy do adminstrace webu, obraťte se na někoho z Drupal týmu.

Instalace a konfigurace rpm-based linuxového serveru

Víte, jak instalovat a konfigurovat lokální webserver rpm-based linuxové distribuci? Přispějte do komunity a pomozte dlouhodobě tak těm, kteří neví jak na to.

Pokud potřebujete přístupy do adminstrace webu, obraťte se na někoho z Drupal týmu.

Instalace a konfigurace webserveru na počítačích Apple

Víte, jak instalovat a konfigurovat lokální webserver na počítačích Apple? Přispějte do komunity a pomozte dlouhodobě tak těm, kteří mají počítač Apple a neví jak na to.

Pokud potřebujete přístupy do adminstrace webu, obraťte se na někoho z Drupal týmu.

Instalace a konfigurace webserveru na Windows

Víte, jak instalovat a konfigurovat lokální webserver na počítačích s operačním systémem Windows? Přispějte do komunity a pomozte dlouhodobě tak těm, kteří mají počítač s OS Windows a neví jak na to.

Pokud potřebujete přístupy do adminstrace webu, obraťte se na někoho z Drupal týmu.