Miro Michalicka

Dries Buytaert, zakladateľ Drupal projektu, dvakrát ročne na DrupalConoch prezentuje plány a ciele pre Drupal. Tak tomu bolo aj na prvom globálnom DrupalCone, ktorý sa koná ako náhrada za zrušený severoamerický DrupalCon.

Plány pre budúcnosť Drupalu sú z môjho pohľadu dosť jasné z predchádzjúcich prednášok a každý rok teda príde iba ku ich upresneniu. Tento DrupalCon sme v mimoriadnej pozícii tesne po vydaní Drupal 9 a teda plány boli prezentované vzhľadom na celý release cyklus až do vydania Drupal 10.

Začnem teda s tým, čo každého určite zaujíma - Drupal 10 má plánované vydanie v júni 2022. Tento dátum teda dáva na novú funkcionalitu iba 3 minor vydania na rozdiel od Drupal 8, kde ich bolo 8. Dátum vydania bol stanovený vzhľadom na životný cyklus závislostí Drupal 9. Náhrada viacerých z týchto závislostí bude naozaj náročná úloha:

  • CKEditor - nová verzia CKEditor 5 znamená približne rovnako veľkú zmenu ako prechod z Drupal 7 na Drupal 8. Zmena spočíva v tom, že momentálne sa pri editácii zapisujú HTML značky do textového poľa a v novej verzii sa vytvára VDOM. Komunita preto uvažuje aj nad úplnou zmenou editora.
  • Symfony - Drupal 9 bol vydaný so Symfony 4 aj keď Symfony 5 je už pol roka vydaná. Cieľom pre Drupal 10 bude integrovať Symfony 6, ktorá by mala byť vydaná rovnako pol roka pred Drupal 10.
  • jQuery - cieľom je úplné odstránenie jQuery.
  • Guzzle - prechod na Guzzle 6 s PSR-18 podporou.
  • Podpora pre PHP 8

Isto uznáte, že tieto zmeny sú naozaj potrebné pre vydanie Drupal 10 a teda sú aj prvou z piatich priorít.

Ďalšou z priorít je dotiahnutie zmien, ktoré už boli začaté. Niektoré z nich možno už dokonca používate. Prvou je nová frontend téma Olivero, ktorá by mala byť do jadra Drupalu pridaná vo verzii 9.1. Momentálne môžete jej vývoj sledovať v podobe komunitnej témy - https://www.drupal.org/project/olivero

Druhou je súbor zmien označovaný ako out-of-the-box iniciatíva. Tá zahŕňa najmä zjednotenie prístupu a nastavenie nových predvolených vlastností - používanie médií namiesto jednoduchých súborov, umiestňovanie blokov cez Layout Builder (predpokladám, že do všetkých regiónov, teraz to je možné iba do Main page content bloku) a vylepšenie UX Layout Builderu.

Tretia z priorít sú požiadavky existujúcich používateľov. Tie boli zozbierané v prieskume a boli vyhodnotené osobitne pre používateľské persóny, ich skúsenosť s Drupal 8 a ich senioritu. V prieskumu vyplynulo, že viacero z týchto požiadaviek je už v určitom štádiu riešenia, napríklad lepšie vyzerajúca téma Claro, lepšie nástroje pre editorov - Layout Builder, Media.

Vysledky prieskumu

Najžiadanejšou vlastnosťou naprieč všetkými skupinami však boli automatické aktualizácie. Dries priblížil, že táto funkcionalita je rozdelená na 2 fázy a prvá z nich je už vyvinutá aj vďaka podpore od Európske Komisie. Toto si môžete vyskúšať aj vy na jednoduchších weboch. Momentálne je z môjho pohľadu limitujúcim faktorom nepodporovanie patchov. To by malo byť riešené v druhej fáze, ktorá práve hľadá funding.
Pre mňa trochu prekvapujúcou požiadavkou je požiadavka na viac modulov v jadre, ktorá je v kontraste s iniciatívou pred vydaním Drupal 8 na zmenšenie jadra Drupalu. Na druhej strane ale rozumiem tomu, že je otravné neustále sťahovať cez composer tie isté moduly na každý projekt. Zaujímavou je aj požiadavka na out-of-the-box integrácie s rôznymi marketingovými nástrojmi. S touto požiadavkou sa podľa mňa musí spájať aj iniciatíva na ochranu osobných údajov, keďže viacero z týchto nástrojov by následne mohlo byť vo veľkej časti sveta nepoužiteľnými. 

Poslednou z priorít sú požiadavky, ktoré umožnia Drupalu byť stále konkurencieschopným systémom. Myslím si, že v tejto oblasti Drupal spravil výrazný pokrok pridaním JSON:API do jadra. Dries priblížil, že budúcnosť bude pravdepodobne znamenať presun z prehliadačov do reálneho sveta, čomu sa musí prispôsobiť aj Drupal, aby sa z neho nestalo iba jednoduché úložisko obsahu.

Z týchto priorít bolo následne vybraných 5 iniciatív, ktoré si komunita dáva za cieľ naplniť v rámci release cyklu Drupal 9. Prvé 4 - príprava na Drupal 10, Out-of-the-box, nová frontend téma a automatické aktualizácie - neboli veľkým prekvapením.
Osobne ma prekvapila najmä posledná  z iniciatív - vývoj JS komponentov pre prácu s menu. Ako Dries vysvetlil, v minosti už bola iniciatíva na modernú javascriptovú admin tému. Tá ale zlyhala, resp. bola ukončená predčasne, pretože sa ukázala byť príliš veľká. V rámci jej riešenia sa ale podarilo vyriešiť mnoho problémov - validácia konfigurácie, vytváranie a úprava konfigurácie cez API. Do búdúcna si preto komunita dala realistickejší cieľ - vytvoriť oficiálne komponenty pre React a Vue, ktoré budú riešiť všetko ohľadom práce s menu. To okrem získania samotných položiek menu zahŕňa aj práca s hierarchiou, aliasmi ako aj samotný routing.

MEnu komponent

Vývoj týchto komponentov zároveň ponúkne šablónu a dobrý základ pre vývoj ďalších komponentov a možno aj celej decoupled Drupal témy v rámci Drupal 10.

JS komponenty

Mám trochu obavu z investície do Layout Buildera, ktorý môže byť potenciálne v rámci Drupal 10 nahradený s React komponentami. Verím, že napríklad táto z mojich otázok bude zodpovedaná na ďalších prednáškach počas celého DrupalConu.

Drupal 9 iniciativy sumarizacia

Lístok na konferenciu nám poskytla Drupal Asociácia. Podporte Drupal Asociáciu a rozvoj Drupalu vo svete. Staňte sa partnerom českej Asociace pro Drupal a podporte rozvoj komunity a viac článkov o Drupale v češtine a v slovenčine.

Přidat komentář

Jaká je oblíbená prímořská destinace Čechů a Slováků?