Eva Rázgová photo

Jestliže překládáte dosud nepřeložené části rozhraní Drupalu, můžete to dělat dvěma způsoby:

 1. Překládáte pouze "pro sebe" v překladovém rozhraní (admin/config/regional/translate) nebo přes .po soubor, který použijete pro vaše konkrétní weby. V tom případě se řídíte hlavně vlastními potřebami a níže uvedený text se vás nutně netýká, můžete se však inspirovat do budoucna.
 2. Chcete překládat pro celou komunitu. Pak je třeba začít na https://localize.drupal.org (zkráceně LDO), další podrobnosti níže.

Překládat může v zásadě kdokoliv. Pokud to však má mít smysl, měli byste:

 • Umět (v rozumné míře) anglicky a velmi dobře česky, případně naopak. A/nebo být ochotni hledat (slovníky, porovnání již přeložených řetězců atd.). Jinými slovy, znalosti může zpočátku nahradit ochota učit se a trpělivost.
 • Být pečliví. Překlady na LDO fungují tak, že jeden uživatel překládá a jiný uživatel překlady schvaluje. Je to kvůli kontrole překlepů i dalších chyb. Nemá smysl zahltit schvalovače spoustou řetězců s chybami - je to plýtvání časem na obou stranách a práce přijde většinou zcela vniveč.
 • Vědět, co chcete překládat. To může vypadat banálně, ale je to zásadní věc. Je potřeba vybrat si část jádra nebo konkrétní modul, s tím, že máte při ruce funkční instalaci Drupalu a víte, kde přesně se v uživatelském rozhraní jednotlivé nepřeložené části (řetězce) nacházejí. (Programátorům pomůže i pohled do kódu, ale není to nutné).

Jak postupovat:

 1. Vytvořte si účet na Drupal.org (pokud nemáte)
 2. Jděte na localize.drupal.org, přihlaste se a vyberte si Czech.
 3. Jestliže ještě nejste členem české překladatelské skupiny, v zeleném horizontálním menu klikněte na „Overview“ a pak vpravo dole klikněte pod Czech team na Join.
 4. V zeleném menu klikněte na Translate. Na stránce vidíte řadu filtrů. Klikněte na Reveal more filters. Vyberte si projekt, který chcete překládat: obvykle je to název modulu, pro jádro zadejte "Drupal core". Dále zvolte verzi (Release) - obvykle budete chtít filtrovat nejnovější stabilní verzi (tj. nikoli -rc, -dev apod.).
 5. Pravděpodobně budete přidávat nové překlady, takže vyberete Status: „Untranslated“ a „Has no suggestion“. Pokud byste chtěli přidávat další varianty k již existujícím překladům, vyberete „Has suggestion“. (Někdy je to třeba, zvláště když se na tom v komunitě domluvíme, např. z důvodu, že stávající překlady mají chyby).
 6. Vyfiltrovali jste si řetězce, které můžete překládat. Můžete buďto kliknout do prázdného pole pro nový překlad, nebo použít ikonu s tužkou, čímž zkopírujete původní řetězec. Druhá možnost je obvykle lepší a v případě, že řetězec obsahuje proměnné, je jediná doporučená - brání totiž tomu, abyste některou z proměnných vynechali nebo zkomolili. Jak jste už z Drupalu zvyklí, veškeré změny musíte uložit (tlačítko Save changes dole na stránce), aby se projevily.
 7. Po uložení budete vidět řetězce, ke kterým jste přidali návrhy, stále jako nepřeložené (Not translated). Tyto návrhy nyní čekají na potvrzení jiným uživatelem, který má oprávnění pro schvalování. K jednomu řetězci může existovat více "konkurenčních" návrhů. To současně znamená, že když vás časem napadne nějaká úprava či vhodnější varianta, můžete ke svému překladu přidat alternantivní návrh.

Doporučení:

 1. V překladech se soustřeďte na frontend (to, co vidí běžný uživatel, případně méně pokročilý redaktor), spíše než na backend (rozhraní, které vidí pouze administrátor). Hranice není zcela ostrá, je však zřejmé, že překlady pro frontend jsou důležitější, zatímco v backendu je angličtina většinou akceptovatelná, někdy i lepší, než překlad.
 2. U nětkerých řetězců můžete využít tzv. kontexty (jeden z filtrů v rozhraní na localize.drupal.org). Umožňují rozlišit různé situace (= kontexty), ve kterých se vyskytuje stejný řetězec (např. slovo "order" může znamenat "pořadí" v řazení článků, nebo "objednávka" v e-shopu).
 3. Během práce určitě narazíte na problémy, se kterými si nebudete vědět rady. V tuto chvíli uděláte nejlépe, pokud kontaktujete ostatní z českého překladatelského týmu na Slacku (viz patička tohoto webu - "Získejte pozvánku na Slack").  Databázi základních instrukcí, na kterých jsme se shodli, najdete na adrese https://wiki.l10n.cz/Kategorie:Drupal.
 4. Jestliže chcete, aby vaše překlady co nejdříve někdo posoudil a schválil, napište opět nejlépe na Slack, případně kontaktujte tým Drupal.cz (https://www.drupal.cz/kontakt). Ideální je, pokud pošlete přímo odkaz na LDO s "předfiltrovanými" řetězci, které jste přeložili. Snažte se domluvit s konkrétním člověkem, který vaše překlady posoudí a schválí, a aktivně s ním diskutovat případné nejasnosti.

***

Důležité odkazy:

https://localize.drupal.org

https://wiki.l10n.cz/Kategorie:Drupal

Přidat komentář

Jaká je oblíbená prímořská destinace Čechů a Slováků?