Přeskočit přímo na text


Menu, menu, menu...

Jak se v tom vyznat a nezešílet (pro Drupalisty 0+)

Máte problémy s vytvořením menu v Drupalu? Možná proto, že:

 • chcete menu, ale nemáte na webu žádný obsah (o čem je jídelní lístek, když není uvařeno?);
 • uvažujete o odkazech v menu jako o šuplících ve skříni nebo adresářích v počítači (a to není dobře);
 • čekáte, že vás Drupal sám navede na jedinou správnou cestu, jak menu udělat (asi ne – těch cest je více).

… A možná je to ještě jinak.

Každopádně můžete zkusit následující malý helpík. Nic neslibuju, ale horší než předtím to snad nebude.

Předpoklady: Drupal 6.x, nejlépe čistá instalace s výchozím nastavením, téma vzhledu Garland.

Nejdřív obsah, potom menu

Není to (vždy) nutné, ale je to (alespoň pro začátek) lepší. Abychom předešli nedorozumění: „obsah“ není přehled příspěvků, ale příspěvky samotné – například články, obrázky apod. Jednotlivým „kouskům obsahu“ se v Drupalu říká uzly.

Představte si webové stránky nějaké školy. Vytvořte 3 uzly typu Stránka (Vytvořit obsah > Stránka) a pojmenujte je: „O nás“, „Historie“, „Informace o studiu“.

Odkazy na jednotlivé stránky

Nyní můžete vytvořit jednoduché menu, kde každá položka bude odkazovat na jednu vytvořenou stránku. Pro začátek použijte už „předpřipravené“, ale zatím prázdné menu nazvané Primární odkazy (Primary links).

Jděte v administraci do: Správa obsahu > Obsah, najděte stránku „O nás“, kterou jste vytvořili, a dejte Upravit. Rozklikněte Nastavení menu a zadejte: „Nadpis odkazu menu: O nás“, „Nadřazená položka: Primární odkazy“. Uložte. V horizontální navigační liště vašich stránek by se měl objevit odkaz „O nás“, který směřuje na vámi vytvořenou stránku. (Říkáte si, že jste mohli položku menu vytvořit už ve chvíli, když jste přidávali nový uzel? Ano, je to tak.).

Teď vyzkoušejte druhý způsob. Podívejte se, jakou adresu (URL) má váš uzel Historie. Bude to pravděpodobně něco jako: „http://nazev_do­meny/node/2“. To, co následuje za názvem domény a za lomítkem, budete za chvíli potřebovat (takže CTRL+C).

Pozn.: Pokud jste vytvářeli první obsah na novém webu, budou relativní cesty (= to, co je v URL za lomítkem) k jednotlivým stránkám: node/1, node/2 a node/3. Jestli to není první obsah, budou čísla jiná. Jestli používáte vlastní nebo automatická URL (moduly Path, resp. Pathauto), bude tam například /o-nas, /historie, /informace-o-studiu, případně i něco složitějšího. Jestliže nepoužíváte čistá URL (proč ne???), budete tam mít navíc ještě „?q=“. Pro vytvoření menu je to jedno.

Jděte do: Prvky webu > Menu. Klikněte na Primární odkazy a na záložku Přidat položku. Budete sem chtít přidat odkaz na druhý uzel – Historie. Zadejte relativní cestu k uzlu (to, co bylo v URL daného uzlu za lomítkem – CTRL+V). Zadejte „Nadpis odkazu menu: Historie“ a uložte. V navigační liště se objeví druhá položka: Historie.

Oba způsoby přidání odkazu do menu vedou ke stejnému výsledku. Přidejte do Primárních odkazů ještě stránku „Informace o studiu“. Nakonec přidejte ještě odkaz Domů (jako cestu zadejte <front> podle nápovědy přímo v Drupalu).

Odbočka: titulní stránka

Vytvořte alespoň 2 pokusné uzly typu Článek. Pokud jste neměnili výchozí nastavení, zobrazí se na titulní stránce webu. Může, ale nemusí se vám to líbit. Můžete třeba chtít, aby se na titulce webu objevila stránka „O nás“. Vyzkoušejte si to – už jen proto, abyste viděli, že změna se netýká menu (odkaz „Domů“ v Primary links bude mít stále cestu <front> a samozřejmě i stránka „O nás“ si ponechá svou původní cestu). Místo toho budete měnit Nastavení webu > Informace o webu. Do pole s názvem „Výchozí titulní strana“ zadejte relativní cestu, která vede na stránku „O nás“ (jestli jste postupovali podle návodu, je to nejspíš node/1). Podobně můžete jako výchozí titulní stránku webu zadat jakoukoliv jinou cestu.

Odkazy na stránky s hierarchií

Často je třeba, aby odkazy v menu tvořily nějakou hierarchii (strom). Například odkazy „Historie“ a „Informace o studiu“ mohou být podřazené položce „O nás“. Můžete to upravit jak při editaci uzlu (Nastavení menu – zadá se odpovídající nadřazená položka), tak při úpravě konkrétního menu (jednotlivé položky stačí přetáhnout myší na správné místo). Ať už si vyberete jakýkoliv způsob, nezapomeňte změny uložit. V navigační liště pak kromě odkazu „Domů“ zůstane jen jeden odkaz – „O nás“, který vede na odpovídající stránku.

Jak zobrazit nižší úrovně v menu

Výsledek posledního pokusu má jednu výraznou vadu na kráse: návštěvník webu se sice dostane na stránku „O nás“, ale nevidí podřazené odkazy. Dá se to řešit několika způsoby, zde jsou 3 příklady (nezkoušejte ale všechny najednou, jinak se článek stane spíše návodem „jak zaručeně zešílet“):

Var. 1. Jděte do: Prvky webu > Menu > Nastavení a zadejte: „Zdroj sekundárních odkazů: Primární odkazy“. Uložte. Na vašem webu klikněte na odkaz „O nás“ v horní navigační liště. Měla by se objevit nejen správná stránka, ale také podřazené odkazy (v navigační liště pro Sekundární odkazy).

Pozn.: V tématu Garland se Sekundární odkazy zobrazují pod Primárními odkazy. V jiných tématech vzhledu to může být jinak.

Var. 2. Jděte do: Prvky webu > Bloky. Každé menu má v Drupalu svůj blok. Ve vypnutých blocích najděte Primární odkazy. Zadejte zobrazení tohoto bloku v levém bočním panelu a uložte. Menu Primární odkazy v levém bočním panelu bude rozbalovací.

Pozn.: Pokud jste to dosud nevěděli, teď víte, že „Primární odkazy“ je a) název pro menu, b) název pro odpovídající blok, c) název pro horizontální navigační lištu, což NENÍ menu, ale pouze určité místo v šabloně stránky, ve kterém můžete (a nemusíte!) nějaké menu zobrazit. Menu Primární odkazy tedy nemusí nutně být v navigační liště Primární odkazy. Může být i jinde (viz nastavení bloků). Do navigační lišty nazvané Primární odkazy pak můžete umístit úplně jiné menu (Prvky webu > Menu > Nastavení > Zdroj primárních odkazů), nebo tam taky nemusí být nic (Zdroj primárních odkazů: Žádné primární odkazy). Totéž platí pro Sekundární odkazy.

Var. 3. Jestli chcete sofistikovanější řešení, udělejte si trochu víc času a stáhněte si modul Menu block. Umožní vám při kliknutí na nadřazenou položku menu zobrazit odpovídající blok s podřízenými odkazy. Pro pochopení, nebo spíše docenění jeho možností však asi budete potřebovat složitější hierarchii. Modul se ovládá přes administraci bloků (Add menu block). Pro začátek doporučuji zkusit toto nastavení: Nadřazená položka: Menu: Primární odkazy, Item: root of Primární odkazy, Starting level: 2nd level (secondary)… a vše ostatní nechat ve výchozím nastavení. Po uložení samozřejmě musíte blok zapnout.

Odbočka: modul Book

Modul Book nemá s menu (sensu stricto) nic společného. Umožňuje však také uspořádat uzly do hierarchie a tuto hierarchii procházet, přičemž běžný návštěvník webu vnímá výsledek také jako „nabídku“, tedy menu. Modul má smysl tam, kde uzly mají nejen hierarchii, ale také smysluplné pořadí (třeba on-line manuál s kapitolami). Po aktivaci modulu se v nastavení bloků objeví blok „Obsah knihy", který má zajímavou volbu „Zobrazit blok pouze na stránkách knihy“.

K čemu je (a není) Navigace

Vraťme se k tomu, co najdete v administraci Drupalu pod položkou Menu. Kromě Primárních a Sekundárních odkazů, které jste si už oťukali, je zde menu nazvané Navigace. V nápovědě se píše, že toto menu se „většinou vůbec nezobrazuje anonymním uživatelům“. Jak si to vysvětlit? Podívejte se dovnitř. V menu jsou zatím jen odkazy na stránky/funkce, ke kterým anonymní uživatelé nemají přístup (viz Uživatelé > Oprávnění). Navigace je opravdu šikovná vychytávka pro případ, že se používá jen pro přihlášené uživatele (tak je tomu ostatně i na stránkách Drupal.cz a Drupal.org). Podle mého názoru není praktické používat ji jako hlavní menu pro obsah webu - přinejmenším proto, že se při nastavení často pletou odkazy administrace (které jsou součástí Navigace) s ostatními odkazy.

Stejně jako jiná menu, i Navigaci najdete v administraci bloků. Všimněte si, že je tento blok ve výchozím nastavení nejen zapnutý, ale že je povolený pro všechny uživatele. Přesto se anonymním uživatelům nezobrazuje  – jeho odkazy vedou na cesty s omezeným oprávněním. Opakuji se, ale je to hodně důležité. Jestli se vám někdy stane, že si vytvoříte menu, které po odhlášení záhadně zmizí, hledejte chybu v první řadě v oprávnění k cestám (stránkám, funkcím, modulům), na které toto menu odkazuje.

Nový odkaz v menu po zapnutí modulu

Některé moduly si po zapnutí automaticky vytvoří nový odkaz v menu. Proto: než začnete pátrat, jak dostat do menu odkaz například na fórum (modul Forum), na kontaktní formulář (modul Contact), na výpis anket (Poll) či na galerii (Image + Image Gallery), podívejte se, jestli se ten „správný“ odkaz po zapnutí modulu neobjevil v menu Navigace. V uvedených případech ho tam samozřejmě najdete; je ovšem schovaný, takže ho musíte povolit a můžete ho případně upravit (a také přesunout do jiného menu, což já většinou dělám).

Příklad: zapněte moduly Forum a Poll (jádro Drupalu) a jděte do nastavení menu Navigace. Objevily se tu nové odkazy „Ankety“ a „Fórum“. U každého zvolte „Upravit“, zaškrtněte „Povoleno“ a zadejte Nadřazená položka: Primární odkazy. Po uložení by se měly v Primárních odkazech objevit dva nové odkazy, které vedou na existující, ale „prázdné“ stránky s výpisem příspěvků daného typu (zatím žádné příspěvky nejsou). Ankety vytvoříte snadno (Vytvořit obsah > Anketa). Pro Fórum si nejdřív musíte vytvořit nějaké kategorie, což obstarává modul Taxonomy. Pokud jste s ním ještě nepracovali, nechte fórum prázdné  – vrátíme se k němu později.

Vlastní menu

Kromě existujících menu můžete přidávat další, vlastní (Prvky webu > Menu > Přidat menu). Udělejte to a zadejte: Název menu: pro-studenty; Nadpis menu: Pro studenty. V nastavení bloků zapněte zobrazení stejnojmenného bloku v levém bočním panelu. Zatím jen proto, abyste viděli, že po uložení nic neuvidíte, přestože blok má název a je zapnutý: v menu „Pro studenty“ totiž nejsou žádné odkazy. Přidáte je tam za chvíli, pro změnu zase jinou metodou.

Rubriky, kategorie, tagy: menu na základě taxonomie

Na začátku jsem naznačila, že odkazy v menu nejsou „šuplíky“ pro obsah (opravdu ne). Nicméně, skoro každý tvůrce webu nějaké pomyslné (!!!) „šuplíky“ potřebuje a potřebuje i nabídku, jak se k nim dostat.

Představte si, že na školním webu mají být on-line studijní materiály rozdělené do kategorií podle předmětů. V menu pak budete chtít odkazy na jednotlivé kategorie (které samozřejmě nechcete přidávat po jednom a ručně: chcete, aby se při zadání nové kategorie automaticky objevil nový odkaz v menu).

Nejdřív si vytvořte nový typ obsahu (Učební text) a vypněte zobrazování na titulní stránce. Nyní přijde na řadu modul Taxonomy (v jádře, po instalaci zapnutý). Jděte do: Správa obsahu > Kategorie. Dostanete se na seznam tzv. Slovníků, do nichž můžete přidávat Termíny (zatím tu vidíte jen jeden slovník, který zde automaticky vytvořil modul Forum). Nahoře na stránce klikněte na záložku Přidat slovník. Pojmenujte ho „Studijní materiály“. V nastavení slovníku zaškrtněte příslušný typ obsahu – Učební text. Ostatní nastavení můžete nechat tak, jak jsou. Uložte. Do nového slovníku, který se objevil v seznamu, přidejte několik pokusných termínů (vymyslete si nějaké názvy předmětů). Pak vytvořte několik pokusných uzlů (Vytvořit obsah > Učební text) a přiřaďte jim termíny (= názvy předmětů).

Pozn.: možnosti pro jiná nastavení: Pokud chcete, aby se při tvorbě uzlu musel termín zadat povinně (v daném případě to dává smysl), v nastavení slovníku zaškrtnete políčko Povinné. Jestliže se jeden učební text může vztahovat k více předmětům (asi ano), zaškrtnete Vícenásobný výběr. A co kdyby si učitelé nechtěli nutně vybírat z předem daných kategorií, ale chtěli by volně zadávat klíčová slova, která odpovídají obsahu? V tom případě byste zaškrtli políčko Tagy. 

Vytvořili jste kategorie, ale menu Drupalu o nich zatím „neví“, v menu se tedy zatím nemůže nic objevit. To proto, že kategorie samy o sobě s menu nijak nesouvisí. V menu však můžete vytvořit „směrovky“, jak se k těm kategoriím dostat. Jak na to?

K nejoblíbenějším možnostem patří modul Taxonomy menu. Nainstalujte ho, zapněte a vraťte se do nastavení slovníku Studijní materiály. Objevila se tu nová možnost Taxonomy menu, kde musíte především zadat, ve kterém menu chcete daný slovník zobrazit (v tomto případě zadejte Menu: Pro studenty). Ponechte „Menu Path Type: Výchozí“; z dalších voleb zaškrtněte „Display Number of Nodes“ a zrušte „Item for Vocabulary“. Ostatní nechte; později můžete zkusit i jiná nastavení. Uložte. V menu „Pro studenty“ by se měly objevit odkazy na všechny existující kategorie slovníku „Studijní materiály“ a počty uzlů v jednotlivých kategoriích. (Kategorie slovníku mohou být uspořádány i hierarchicky, pak pravděpodobně uvítáte volbu „Display descendants“ v nastavení Taxonomy menu. Ale pozor: nesouvisí to s „Menu Path Type“ – nechte „Výchozí“).

Stejným způsobem můžete přidat kategorie do slovníku Fórum (například: „Připomínky k webu“, „Zkoušky“, „Kam na prázdniny“…). V tomto případě však nepotřebujete modul Taxonomy menu, takže nechte „Menu: =DISABLED=“. (Fórum už v menu máte, vytvoření odkazu zařídil samotný modul Forum).

Podobně byste postupovali, kdybyste chtěli vytvořit jednoduchou galerii obrázků za pomoci modulů Image + Image Gallery. V nastavení kategorií se automaticky objeví další slovník (Galerie); modul Taxonomy menu opět nebudete potřebovat; odkaz pro menu najdete v Navigaci, kde ho stačí povolit/upravit.

„Šuplíky“ ještě jinak: třídění a menu na základě typu obsahu

V třídění (a procházení) obsahu na základě taxonomických kategorií je velká síla; přesto mohou nastat situace, kdy budete potřebovat něco trochu jiného. Můžete potřebovat odkaz, který vede na výpis uzlů jen určitého typu obsahu. Jak jste už viděli, někdy to zařídí příslušný modul (Forum, Poll, Image…), ale když budete mít nový vlastní typ obsahu, v menu se k němu automaticky žádný odkaz nevytvoří.

Příklad: na webu je třeba uveřejnit příspěvky do literární soutěže, pro které vytvoříte nový typ obsahu „Literární soutěž“ (nechte mu výchozí nastavení, pouze vypněte zobrazování na titulní stránce). Vytvořte několik pokusných uzlů. Teď stojíte před úkolem, jak dostat do menu výpis všech příspěvků typu „Literární soutěž“.

Var. 1. Pro velmi jednoduchý výpis podle typu obsahu můžete použít modul Node Type Views. Navzdory svému názvu nezávisí na modulu Views. Po jeho aktivaci pouze zadáte (Správa obsahu > Node Type Views), které typy obsahu potřebujete vypisovat – v tomto případě to bude jen Literární soutěž. Pokud chcete vidět výsledek, musíte nejdřív vymazat cache paměť (Nastavení webu > Výkon > Vyčistit cache). Pak jděte na Prvky webu > Menu > Navigace, kde najdete novou položku Literární soutěž. Přesuňte ji do menu Primární odkazy a vyzkoušejte.

UPDATE: Modul se prý nejspíš nebude dále vyvíjet a měl by ho nahradit modul Get Content Type. Pokud jsem dobře pochopila, modul nemá vlastní administraci, ale po zapnutí funguje tak, že do adresního řádku (resp. do libovolné položky menu) zadáte cestu ve tvaru: node/type/stro­jovy_nazev_ty­pu (v nejjednodušším případě, více viz README soubor modulu). Při zapnutém modulu PHP filter můžete přehled určitého typu obsahu vypsat také pomocí funkce node_get_by_ty­pe(content-type, teaser, number-per-page), blíže viz opět README soubor modulu (pozn. – nastavení teaseru na FALSE mi nefunguje, ale funguje tam 0 – nula). Jako značnou nevýhodu vidím, že se na začátku přehledu uzlů vypíše vždy popis daného typu obsahu. Asi by to šlo řešit přetížením funkce theme_type_des­cription(), ale to už je možná efektivnější naučit se views, viz níže :-))

Var. 2. Totéž, poněkud sofistikovaněji, umí modul Simple Views. Vyžaduje nainstalovaný a zapnutý modul Views, ale nevyžaduje, abyste se s Views učili zacházet. Nastavení (Prvky webu > Simple views) je opravdu simple. Mohli byste váhat snad jen nad tím, co má být v poli Cesta. Napište tam jakoukoliv rozumnou (= strojově čitelnou) cestu, kterou si vymyslíte. Ale pozor: jestli jste zkoušeli modul Node Type Views, cestu „literarni-soutez“ už máte nejspíš obsazenou, takže zadejte něco jiného. Nový odkaz se objeví v menu Navigace; můžete ho upravit/přesunout.

Var. 3. Použijte modul Views a návod z článku Jak začít – Views 2"; Příklad 1 (pouze si zaměňte obsah typu „Tisková zpráva“ za „Literární soutěž“). Případně se nemusíte zabývat nastavením polí, pro zjednodušení můžete zadat „Row style: uzly“.

Další tipy na moduly k tématu menu a navigace najdete na Drupal.org, v sekci Modules > Projects > Site navigation.

Eva Rázgová

About the authornení
 

menu v drupale

menu v drupale je pre mna jedna z tych zasadnych veci kde je drupal uplne out. kto dalsi nuti spravcu redakcneho systemu studovat brutalny manual kvoli takej naprosto zasadnej a najdolezitejsej sucasti stranky ako je menu?

u mna osobne to je spolu s pridavanim obrazkov do clankov jedna z najslabsich veci na drupale. a to som sa snazil so zakladnym drupal menu parkrat pracovat, pouzivat ho na svojom drupal webe www.somvprahe.sk, ale vzdy to na niecom skoncilo a spravil som si menu vlastne v html.

Co ma na drupal menu vytaca? jednak pridavanie menu a menu poloziek je brutalne nepohodlne a neintuitivne (tusim sa to od drupal 5 vobec nezlepsilo), druhak sa do poloziek menu jednoduchym sposobom neda davat html kod, a po tretie nikdy sa mi nepodarilo vytvorit to secondary menu navazne na aktivne polozky prveho.

napriklad, primary menu bude „blogy“, „diskusie“, „galeria“ a pre kazdu z poloziek z hlavneho menu chcem mat vlastne secondary menu, t.j. blogy budu mat secondary menu „najnovsie“, „najkomentova­nejsie“, „najpopularnejsie“, diskusie nieco podobne plus nieco naviac, galeria bude mat zas ine secondary menu.

Emo, tvoj navod som nestudoval, da sa taketo menu spravit na zaklade tohoto tvojho navodu k Drupal menu? je mozne vkladat html kod/obrazky a vlastne css k tomu menu? Aky mas odhad za ako dlho sa da nieco take vytvorit?

Přečíst! :-)

Doporučuji si ten článek opravdu přečíst, právě to, jak dělat jakoby „sekundární“ menu v něm popsané. Fígl je, že ty další položky mají být podpoložkami pořád v rámci primárního menu, ne je cpát do sekundárního a pak se trápit s tím, jak to nějak provázat, navázat…

Je to tak, našoupat celou

Je to tak, našoupat celou hierarchii do jednoho menu; konfigurace zobrazování nižších úrovní je pak záležitost několika kliků myší (takže časový odhad? deset minut, když si mezitím půjdete uvařit kafe :-).
Co se týče otázky, jak dostat do menu HTML a CSS (konfiguračně), zatím jsem to nepotřebovala, ale vždyť jsou na to snad moduly: Menu Attributes, Menu HTML, Menu Class, v D5 taky něco bylo… Nefujgujou? (já fakt nevím).
Ad intuitivnost: to je podle mě strašně individuální, co komu sedne.

ale co když to chci jinak

Jo s těma podpoložkama menu jsem to pochopil, ale co kdybych to chtěl např. takhle: v hlavičce hlavní menu → kliknu a vlevém sloupci budu mít podpoložky té položky, na kterou jsem kilknul (viz má domovská stránky – ehm prosím nekomentovat kvalitu). Takže otázka je, jak na tohle? Díky

??? Vždyť to je pořád ono

??? Vždyť to je pořád ono (modul Menu Block například).

P.S. Jaká domovská stránka?

s menu blockem jsem si hrál

s menu blockem jsem si hrál přes hodinu všemožných kombinací a nedosáhnul jsem toho, aby když kliknu na položku menu, tak se otevřely jeho podpoložky někde jinde (dosáhl jsem toho pouze při kliknutí přímo na nějakou podpoložku – což je na nic

http://planimetrie.kvalitne.cz

p.s.: hele ono to asi bude jednoduchý a já jenom někde bloknul mozek – každopádně moc děkuju za Tvoje články a příspěvky → jsou pro mě něco jako http://jaknadrupal.cz (pokus o skoro vtipnou analogii)

Musela bych to vidět (to co

Musela bych to vidět (to co se nedaří nastavit), pokud to máte někde na webu. Můžete mi napsat: ema(zavináč)e­maweb(tečka)cz

Doprovodný screencast

Děkuji za podrobný článek. Např. o modulu Menu block jsem vůbec nevěděl. Zároveň jsem si uvědomil, že bych jako úplný začátečník nejspíš ocenil také konkrétní ukázku. Proto jsem na základě první poloviny článku (po popis hierarchického menu) vytvořil screencast. Věřím, že se bude někomu hodit.

Tak to je bomba

No, to je pomoc začátečníkům!!! Ono je sice moc pěkné něco naučit (mnoho povolaných málo vyvolených) ale není nad ukázky. Co třeba zkusit pomoc začátečníkům a vytvořit screencast s modulem cck a Views. Prostě s něčím s čím válčí každý na začátku. Myslím, že kdyby se našel erudovaný človíček a pustil se do screencastů má o návštěvnost webu postaráno. Díky za všechny začátečníky. Dobrej screencast! l.lenek

ale takovych navodu (a nejen

ale takovych navodu na cokoliv (a nejen video) je mraky. jen je problem v tom ze spousta lidi se vrta do nazveme to klidne „programovani“ a nema ani zaklady anglictiny.

edit: tak jsem si ten screencast ted pustil – ac veskrze POZITIVNI POCIN tak si dovolim jednu DROBNOU vytku: v casti jak dostat obsah na uvodni stranku mi chybi to podstatne – rozbalit Moznosti vydani a ukazat to prave zatrzitko(Zobrazit na titulní stránce). takhle to muze svadet ty jimz je to urceno k tomu ze tam patri jen a prave clanky.

Děkuji za konstruktivní připomínku

Máte pravdu, tohle tam opravdu chybí. Najdu-li chvíli času, zkusím screencast upravit a nahrát novou verzi.

Jinak se jedná o můj první screencast vůbec, je tedy pravděpodobné, že tam je chyb více. Všem proto děkuji nejen za chválu, ale i konstruktivní připomínky.

Díky :-) Myslím, že

(to milos.kroulik:)

 1. Díky :-)
 2. Myslím, že zpětný odkaz na web/článek, ke kterému se ten screencast vztahuje, by určitě nezaškodil ;-)
 3. Je to drobnost a třeba ani nemám pravdu, ale přesto: podle mě „administrační rozhraní“ je i rozhraní, ve kterém se upravuje článek, takže odlišení, jestli něco dělám při úpravě uzlu, NEBO v administračním rozhraní, může být trochu zavádějící (přesně si tu formulaci nepamatuju, někde okolo 4:50).

Děkuji :-) Omlouvám se,

 1. Děkuji :-)
 2. Omlouvám se, doplnil jsem.
 3. Pokusím se přijít na přesnější pojem, děkuji za připomínku.

Ahoj, screencast se mi moc

Ahoj, screencast se mi moc líbí a považuji jej za užitečný. Můžu se zeptat, jaký software jsi použil pro jeho vytvoření?

Fajn článek. S napětím jsem

Fajn článek. S napětím jsem jej četl, zda se nedočtu řešení mého problému. Jaký je tedy můj problém: Budiž menu s hierarchickou strukturou 2. řádu zobrazené pomocí modulu Nice menus (pokud máte návrh na nějaké lepší drop down menu, uvítám). Potřebuji vyřešit to, že když kliknu na kořenovou položku menu, která má pod sebou další položky, aby se mi tyto pod-položky vypsaly jako seznam do prostoru, který je určen pro obsah. Pokud není můj popis pochopitelný, tak reálný příklad je na webu Ministerstva vnitra www.mvcr.cz. Pokud kliknete na kořenovou položku menu, výpíšou se její pod-položky jako text.

Důvod proč to chci je z hlediska přístupnosti stránek. Drop down menu se nedá ovládat pomocí klávesnice a ani hlasové a jiné webové čtečky (pro hendicapované) si s tím neporadí. Ale přesto chci dát ostatním uživatelům komfort v podobě rychlého menu.

Díky za všechny rady.

Skus modul Local menu. Umozni

Skus modul Local menu. Umozni Ti vytvorit blok v ktorom si mozes nastavit vypis poloziek menu od niektorej polozky v hierarchii menu. V praxi nieco ako na podstrankach Citroen vlavo blok Menu.

Můžeš mi poradit jak ten

Můžeš mi poradit jak ten modul nastavit? Vypisuje mi vždy jen položky z „Navigace“. Nastavení týkající se určení menu, ze kterého se mají pod-položky vypisovat, jsem nenašel. Díky

Neviem ake mas rozlozenie

Neviem ake mas rozlozenie toho menu. Tyka sa to primary links a tie vrchne polozky su prva uroven? Vrchne polozky zaroven maju kazda svoju stranku?

Tak jsem zkoušel jak to dle

Tak jsem zkoušel jak to dle návodu funguje a musím uznat, že je to super :-) jediné na čem jsem se zasekl bylo u statě „Šuplíky ještě jinak…“, varianta 2 za pomocí modulu Node type Views. Vše jsem udělal dle návodu (vyčistil jsem nejenom cache drupalu, ale i prohlížeče), bohužel se mi v tom primárním menu nic nezobrazilo. A to ani když jsem zkoušel vytvořit nové menu, v Blocích jsem ho zapnul a přiřadil mu v menu->navigace ten jako by „centrální uzel“ :-) Literární soutěž. Když ovšem kliknu v menu->navigace právě na ten centrální uzel, jež má sdružovat ty osattní články lit. soutěže, vše funguje. Ale jinak ne:-( Máte prosím nějaké nápady? Díky ;-)

Celý postup je otestovaný na

Celý postup je otestovaný na čisté instalaci Drupalu a opravdu funguje.

Nechápu úplně Vaši otázku:

 • Node type views je u varianty 1.
 • „bohužel se mi v tom primárním menu nic nezobrazilo“: samo o sobě ne, musí se to přesunout z Navigace.
 • „A to ani když jsem zkoušel vytvořit nové menu, v Blocích jsem ho zapnul a přiřadil mu v menu->navigace ten jako by „centrální uzel“ :-) Literární soutěž.“ - tomu už nerozumím vůbec.

Postup je: zobrazit menu Navigace, vybrat položku Literární soutěž, která je v kořeni tohoto menu, upravit ji a nastavit jí jako rodičovskou položku Primární odkazy, uložit.

Doplnit menu o nofollow

Hezký večer. Máte zkušenosti jak doplnit do položek vybraného menu parametr rel=„nofollow“?

Díky

nofollow je prezitok –

nofollow je prezitok – http://www.sovavsiti.cz/…ing-nofollow

Díky za zprávu. Nějakou dobu

Díky za zprávu. Nějakou dobu jsem neoprášil RSS čtečku a toto mi uniklo :o( Článek SEOmozu je k zamyšlení. Vyřešit to půjde jinak, radost z toho ale nemám.

Díky

Zdravím, potřeboval bych

Zdravím, potřeboval bych nastylovat Menu Block aby se zobrazovalo horizontálně. Prosím o návod, sem ještě játro. Díky moc :)

Principy menu pro Drupal

Principy menu pro Drupal dělal totální idiot. Utvrzuji se v tom pokaždé, když potřebuji přidat položku… Naprosto neintuitivní, bohužel.

Menu_block - poznejte ho lépe

Menu

Zdravím a děkuji moc za popis. Drupal je naprosto super, ale nastavování menu je opravdu šílené! Doteď jsem dělal weby v Joomle! a tvorba menu tam je zcela nesrovnatelná. Možná je to proto, že už jsem navyklý myslet v obsahové posloupnosti Sekce → Kategorie → Obsahová položka a zároveň v podobné logice vytvářet menu. Video jsem si musel pustit několikrát (díky moc za něj!), pak jsem si z něj udělal poznámky na papír. K tomu jsem přečetl návod na tomto webu a taky návod v knize Drupal – podrobný průvodce tvorbou a správou webů ale mám pocit, že to stále ještě pořádně nechápu… (což je docela frustrující :-(). Docela bych se přimlouval za to, kdyby to bylo možné v některé z budoucích verzí nějak zjednodušit. Jinak ale moc díky za článek!

S tou posloupností máte asi

S tou posloupností máte asi pravdu, protože sic považuji drupal menu systém za nepříliš ideální, tak menu system v joomle mi vyhovoval ještě o hodně méně.

Připojil bych se k tomuto...

Při tvorbě menu uvažuji úplně stejným směrem. Teď jsem se dostal do úzkých, o kterých si myslím, že z nich nevybřednu. Mám nody, které patří do dvou kategorií/termínů současně. V menu Karavany na stránkách www.sextagon.cz mám dvě sekce (Podle délky a Podle výbavy) a každý karavan patří do jedné podpoložky v každé sekci. Není problém danému nodu přiřadit „členství“ v dvou různých „kategoriích“, tam to funguje, jak má. Ale je hloupé, že musím ručně přiřadit stejný nod pokaždé do jiné větvě menu. Nebo jsem alespoň nenašel způsob, jak donutit Drupal, aby poté, co nod přiřadím do některých kategorií sám doplnil v menu nod na příslušné místo. Nechápu, proč se v zadávání nodu nemůže objevit tolikrát možnost přiřadit polohu v menu, kolik kategorií jsem článku přiřadil. Představa, že budu chtít, aby každý nod patřil do další kategorie, členěné třeba podle hmotnosti karavanu, a že musím všechny nody opět ručně přidělit do menu, tak ta představa mne leká. Ono to vůbec vypadá, že řešit databázový projekt závislý na parametrech jednotlivých produktů není to pravé ořechové. Nějaká myšlenka?

Děkuji.

kategorie vam do menu sype

kategorie vam do menu sype automaticky modul Taxonomy_menu a davat tam ty uzly je IMHO zbytecne(myslim tam kde jsou kategorie, zatimco stranky jako kontakt se fuknou primo do menu). chapu tu stranku podobne jako eshop, a myslim ze je to celkem zazity zvyk. pokud nemate dhtml_menu(nebo neco podobneho) tak navstevnik stejne musi kliknout na tu kategorii a tam uz vlozene produkty vidi. jak by jste to jinak chtel delat az budete mit v kazde kategorii 100 karavanu?

jeste bych to trochu prirovnal k file dialogum v operacnich systemech – vlevo ve stromu slozky(kategorie) a v hlavnim okne soubory(karavany)

Pěkný článek. Menu block

Pěkný článek. Menu block patří mezi moje top moduly pro navigaci i obecně. Pro práci s navigací bych doporučil ještě Menu trails a Menu breadcrumbs.

Na drupalu může být často matoucí to, že weby v něm stavěné prakticky nemají žádnou pevně danou strukturu. To má svoje klady i zápory. Na jedné straně obrovská volnost, na straně druhé nutnost strukturu po všech stránkách vytvořit. A nejedná se jen o menu, ve kterém je např. třeba spojit různé typy obsahu, obsah generovaný přes views, taxonomii, book apod, ale také sladit se zamýšlenou strukturou a logikou webu breadcrumbs, či url.

Category

Zdravím. Používám modul Category pro vytvoření kategorií,a jakž takž to jde.Kategorie už mám hotové,jenže jak tam teď do nich dostanu článek? :(

Sorry, Category nepoužívám,

Sorry, Category nepoužívám, měl by se používat jen pokud k tomu máte jasný důvod, viz popis na stránce modulu.

aha,

tak děkuji :) mě jde jen o to prostě aby se mi při psaní článku objevilo jakoby menu,kde si vyberu do jaký kategorie to patří.je to tak nějak možné? Já bych to zvládal,ale tyhlety složitosti vysvětlovat nějakým mým redaktorům,tak se zblázním.

Při použití základního modulu

Při použití základního modulu Taxonomy (jádro) ano… Čekala bych, že to bude v základu umět i Category, ale od Category jsem dala ruce pryč, už když jsem se s Drupalem učila (prostě mě to zlobilo :-)). Takže buď sehnat někoho, kdo s tím dělá, nebo napsat issue typu „support request“ k modulu. Nebo to předělat na Taxonomy, ale myslím, že to není tak snadné (viz opět popis modulu).

a jak to udelam s tim

a jak to udelam s tim Taxonomy? :) to jsem moc nepobral.

jaky je duvod k pouziti

jaky je duvod k pouziti category modulu?

Uprava cizi sablony

Jsem tu novy, tak me nebijte, s Drupalem zacinam :-) Vybral jsem si theme, ale jeji autor si mysli, ze secondary menu ma byt presne na miste, kde si to on preje. No a ja si usmyslel, ze kdyz v nastaveni dam secondary links do leveho sloupce, tak ze se na zadnem jinem miste proste neobjevi, jenze ono se to objevuje porad tam, kde to ma autor napsane v page.php a v levem sloupci podruhe. Pro detekci existence secondary links pouziva autor

if(isset($secon­dary_links)) {}

coz pochopitelne neco vraci. Chtel bych to prepsat tak, abych na tom miste mohl nejak zjistit, do jakeho regionu jsou secondary links nastavene a pokud nikam, tak je zobrazit tam, kde autor zamyslel. Pokud budou nastavene do libovolneho regionu (left, right, nebo treba footer), tak je nezobrazovat a nechat to na modulu block, aby je zobrazil na spravnem miste. Jde mi o to, ze sice mohu prepsat page.php a zobrazeni secondary links tam zrusit, nastavit si je napriklad do leveho regionu. Jenze pak se mi to znelibi a budu je chtit vratit tam, kde to mel puvodni autor udelane. Ale nechci znovu editovat php kod, rad bych to udelal jen tim, ze v administraci nastavim pro toto menu region „none“. Jde to nejak?

precist clanek: Menu, menu,

precist clanek: Menu, menu, menu (mame jedny primarni odkazy coz je nazev menu a tim i bloku a pak jsou primarni odkazy v nastaveni temat vzhledu.)

Hlavní menu až po přihlášení

Dobrý den.

Používám verzi Drupalu č. 7. Chtěla jsem se prosím zeptat, jak dosáhnu toho, aby se hlavní menu zobrazilo jen přihlášeným uživatelům. S Drupalem teprve začínám a testuju ho ve vzhledu Garland na localhostu. Hlavní menu používám tak, jak je primárně nastavené, zobrazené pod hlavičkou. Předpokládám (ale asi špatně), že ho nemusím zvlášť zobrazovat v nastavení Regionu (Struktura/ Bloky). Pokud je totiž primárně zobrazené menu v Garlandu v podobě záložek v horní liště jen pro usnadnění administrace, jak si zprosím obrazím náhled celkového vzhedu pro nepřihlášené uživatele? Jinak jsem chtěla doplnit, že i když u bloku s hlavním menu nemám vybraný region zobrazení, mám zaškrtlý přístup jen pro adminisrátora a přihlášené uživatele. Děkuju předem mockrát za rady a informace.

Horizontální menu

Dobrý den všem. Chtěla bych poprosit o radu, jak vytvořit horizontální menu v Drupal 7.x – jde mi o vedlejší menu jen na jedné stránce, umístěné do bloku, které by odkazovalo na další view pages. Děkuji mockrát za rady.

Můžete mít prostě jako blok,

Můžete mít prostě jako blok, který se zobrazuje jen na dané stránce (nastavení bloků). Horizontální umístění položek nastavíte v šabloně pomocí CSS stylů (např. display: inline)

Děkuju

Děkuju moc za radu. V bloku jsem menu měla, spíše jsem si říkala, jestli jsem přece jen někde nepřehlédla volbu nastavení pro horizontální zobrazení, než se budu rýpat v CSS stylech. Tím, že zacházím s Drupalem poprvé, nevyznala jsem se ještě moc ve zdrojácích. Ale po nainstalování firebugu v Mozille jsem se už v CSS stylech docela zorientovala. Každopádně mi Vaše odpověď moc pomohla ohledně ujištění, že přímá změna stylů je nejlepší řešení.

menu a eshop

mám pomocí ubercart vytvořeny produkty (cena, popis atd.) a chci vytvořit položku „produkty“, kde se budou tyto produkty zobrazovat. Nevím si rady. Děkuji za odpověď.

nevím co máš na mysli tím

nevím co máš na mysli tím „kde se bodou zobrazovat“, ale jestli jde o výpis produktů např. tabulkově pod sebou s vydefinovanými parametry – použij Views. Takže spíš než článek o menu, doporučuji článek o Views

článek na .....

Četl jsem to 3× a stejně jsem to nepochopil. Nejhorší je, že se nikde nic jiného nedá najít.

No tak skus modul

No tak skus modul http://drupal.org/…/menu_editor

Menu taxonomy generuje do Navigace balast

V levém sloupci mám 10 krá název slovníku a nemůžu se ho zbavit. Díky za článek, je super. Použil jsem Taxonomy menu a úplně mi stačí, když jsem přes něj ale zobrazil slovník s termíny, vygeneroval se mi nesmyslný štrůdl názvu slovníku v levém menu a nemůžu se ho zbavit. Poradí někdo – Drupal 6 na MY SQL

Rozbalení menu, když jsem mimo max. depth

Dobrý den přeju, mám problém s menu, které se nechce rozbalit, pokud se nenacházím na stránce z „aktivní“ části menu. Jestliže vytvořím pomocí modulu Menu Block menu do úrovně 2 a nacházím se na úrovni tři (kterou už nechci v metu zobrazit), menu se zabalí – není zvýrazněno, že se nacházím v této části menu, byť už hlouběji než se má zobrazovat.

Nemá někdo, prosím, nápad, jak to zařídit? Zkoušel jsem modul Menu trail by path, nic se ale nezměnilo, jiné moduly zase řeší jenom umístění obsahu do menu, ale toto chování neovlivní.

Za případné popostrčení správným směrem předem děkuji.

Ivan

Poslat nový komentář

 • You can use Texy! to format and alter entered content.
 • Povolené HTML značky: <em> <strong> <b> <i> <br> <code> <ul> <ol> <li> <pre> <pre class="php">
 • You can enable syntax highlighting of source code with the following tags: <code>, <blockcode>. Beside the tag style "<foo>" it is also possible to use "[foo]".

Více informací o možnostech formátování

Hledat

Přihlášení

Bezpečnost Drupalu

Z hlediska bezpečnosti je Drupal na velmi vysoké úrovni, díky propracovanému systému hlášení, prověřování a řešení možných problémů.

Čtěte více a odebírejte bezpečnostní aktuality

Poslední komentáře

Kdo je online

Momentálně je online 0 uživatelů a 0 hostů.

Support

Psychologie - poradenství